Privacy regelement

Privacy verklaring Caduceus In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

 

1. Caduceus

U leest op dit moment de privacy verklaring van Caduceus. Caduceus een praktijk dat zich richt op het geven van massagebehandelingen, Dorntherapie, Bach Bloesem remedies, Baunscheidtieren, Cupping en Reiki. Er zijn situaties waarin uw gegevens door Caduceus verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Caduceus, neem dan gerust contact op!

praktijkcaduceus@gmail.com | 06-23995265 | Melkweg 27 | 7871PG |Klijndijk KvK nr.: 53198344

Caduceus is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Esther Verhagen

 

2. Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Caduceus. Deze worden      hieronder toegelicht. 01. Contact opnemen Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met Caduceus via email of telefonisch. Hierbij wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam, (e-mail)adres en telefoonnummer.

 

3. De ontvangers 

01. G-mail De e-mail van Caduceus wordt gehost bij G-mail. Als u contact opneemt via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van G-mail.

 

4. Opslagperiode

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Caduceus, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

01. Contact opnemen Op het moment dat je contact opneemt met Sonergie via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver.

 

5. Beveiliging

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Caduceus of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

 

6. Uw rechten 

01. Recht op inzage U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Caduceus vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Caduceus . U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

02. Recht op rectificatie Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door Caduceus.

03. Recht op overdracht Mocht u de gegevens nodig hebben die bij Caduceus opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient Caduceus al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

04. Recht op wissen van gegevens Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Caduceus vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

05. Recht op het indienen van een klacht U hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Caduceus niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.

06. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) Wilt u  niet dat Caduceus uw gegevens gebruikt? Dan heeft u  het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via praktijkcaduceus@gmail.com onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

 

7. Plichten

Caduceus verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Caduceus via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om informatie te kunnen versturen en of afspraken te maken. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Caduceus de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met Caduceus met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd. Caduceus behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Caduceus dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Caducues te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens:

praktijkcaduceus@gmail.com | 06-23995265 | Melkweg 27 | 7871PG |Klijndijk